Η Αlphamonosi προσφέρει στους πελάτες της την ευκαιρία να συνεργαστούν με μια εταιρία που έχει σταθερή και αναγνωρισμένη επαγγελματική πορεία στο κλάδο της μελέτης-εφαρμογής θερμομονωσης, ενώ παράλληλα διατηρεί μια συνεχής φιλική και προσωπική σχέση με τον πελάτη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και μετά από αυτή.

Η Alphamonosi διατηρεί το μέγεθός της σε επίπεδο που της επιτρέπει να αναλαμβάνει μεγάλα έργα αλλά παράλληλα να μην φτάνει σε μεγέθη που την κάνουν δύσκαπτη να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου που της ανατέθεται και στον έλενχο της ποιότητας αυτού

 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στόχος Α.Μ. είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών θερμομονωσης - στεγάνωσης κ.α. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εταιρία εφαρμόζει ένα κορμό διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα και εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές. Το σύστημα Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες για:

  • Εντοπισμό της ιδανικής λύσης που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του έργου
  • Εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μέσων και υλικών για την επίτευξή της
  • Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε νέες τεχνικές και υλικά
  • Αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της εταιρίας είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε έργο με το έργο να βελτιώνεται.

 

Αlphamonosi