ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονωση - Στεγανωση Ταρατσας:

·Ως μονωση - στεγάνωση θεωρείται κάθε μέτρο που λαμβάνεται για να προστατεύσει την ταράτσα από τη διείσδυση του νερού και την υγρασία Το νερό γενικά και η υγρασία ειδικότερα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους των κατασκευών. Είναι λοιπόν απαιραίτητη και αναγκαία μια σωστή μονωση - στεγάνωση στο κτίριο δεδομένου ότι το νερό είναι πολύ εύκολο να διαπεράσει την ταράστα και να προκαλέσει ζημιές οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να επισκευαστούν.
Η στεγανώσεις στις ταράτσες χαρακτηρίζονται από το υλικό με το οποίο γίνεται η μονωση - στεγάνωση. Τα βασικά σημεία της μονωσης - στεγάνωσης είναι 3:

  • Η στερέωση της στεγανωτικής στρώσης
  • Η επικόληση των στεγανωτικών φύλλων
  • Η περιμετρική σφράγιση και στερέωση της στεγανωτικής στρώσης


Η κυρίαρχη μεμβράνη σε αυτή την κατηγορία στεγανώσεων είναι η FPO. Βασικά σημεία στην εφαρμογή της είναι:

Η μελέτη υφαρμπαγής από τον αέρα: Βασικό μέλημα σε αυτού του τύπου τη μονωση - στεγάνωση είναι η προστασία της από την υφαρπαγή του αέρα. Ανάλογα με το ύψος των στηθαίων, το μέγεθος και τον προσανατολισμό της ταράτσας, αλλά και το ύψος του κτηρίου γίνεται μελέτη υφαρπαγής της στεγανωτικής στρώσης από τον αέρα. Η μελέτη καθορίζει το πλάτος και το μήκος των φύλλων της μεμβράνης, καθώς και την συχνότητα και των τρόπο στερέωσης της μεμβράνης.

Η στερέωση στο υπόστρωμα: Η στερέωση μπορεί να γίνει με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα τα οποία μπαίνουν ανα διαστήματα καταμήκος της ραφής των μεμβρανών. Οι τρύπες από την στήριξη στεγανοποιούνται από την επικόλληση της γειτονικής μεμβράνης μα αυτή που έχει στερεωθεί. Αν υπάρχει κίνδυνος υφαρπαγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν και λάμες στήριξης αντί βυσμάτων

Επικόλληση των μεμβρανών: Η επικόλληση γίνεται από μπιστόλη ή ρομπότ θερμού αέρα στην θερμοκρασία των 360-380οC. Πρίν την επικόλληση προηγείται καθαρισμός της ραφής από ειδικό καθαριστικό διαλύτη. Σημεία μονωσης - στεγάνωσης όπως υδροροές, εξαερισμοί, σωλήνες και γωνίες είτε χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια είτε ακολουθείται ειδική τεχνική μονωσης - στεγάνωσης με κομμάτια από μεμβράνη FPO.

Περιμετρική στερέωση της μεμβράνης: Η περιμετρική στερέωση της μεμβράνης είναι ζωτικής σημασίας αφού πολλές φορές κάποια αστοχία της οδηγεί σε υφαρπαγή ολης της μονωσης - στεγάνωσης από τον αέρα. Συνήθως η μεμβράνη στερεώνεται επί του στηθαίου με λάμες από στρατσαρισμένη λαμαρίνα και ακολουθεί στέψη όλης της στερέωσης με νέα στρατσαρισμένη λαμαρίνα σχήματος Π ανάλογου του στηθαίου.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μονωση - Στεγανωση Ταρατσας:

·Οι μεμβράνες FPO παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή σε σύγκριση με της ασφαλτικές μεμβράνες και τις μεμβράνες PVC τόσο στην γήρανση από της υπεριώδη ακτινοβολία όσο και από τα θερμοκρασιακά σοκ. Δεν βιοαποικοδομούνται από μικροοργανισμούς που αναπτύσονται σε στάσιμα νερά. Δεν παρουσιάζουν μετανάστευση των χημικών προσθέτων τους όταν έρχονται σε επαφή με άλλα πολυμερή υλικά (θερμομονωτικές πλάκες, φύλλα πολυαιθυλενίου κ.α.).

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μονωση - Στεγανωση Ταράτσας:

·Βασικό μειονέκτιμα προς τις ασφαλτικές μεμβράνες είναι ο κίνδυνος υφαρμαγής από τον αέρα. Επιπλέον η εφαρμογή της FPO απαιτεί τόσο εξιδικευμένο προσωπικό όσο και εξοπλισμο. Το κόστος εφαρμόγης της FPO είναι υψηλότερο αλλά αντισταθμίζεται από την μεγαλύτερη διάρκεια ζώης της

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μονωση - Στεγανωση Ταράτσας:

·Οι στεγανώσεις με μεμβράνες της FPO αποτελούν την συνήθης μέθοδο μονωσης - στεγάνωσης ταρατσων στο εξωτερικό. Στη Ελλάδα βρίσκουν κυρίως εφαρμογή σε βιομηχανικά κτήρια με οροφής τραπεζοειδούς λαμαρίνας, πάνελ πολυουρεθάνης, κοίλες μεταλλίκες κ.α.