ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ως στεγάνωση θεωρείται κάθε μέτρο που λαμβάνεται για να προστατεύσει την ταράτσα από τη διείσδυση του νερού και την υγρασία Το νερό γενικά και η υγρασία ειδικότερα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους των κατασκευών. Είναι λοιπόν απαιραίτητη και αναγκαία μια σωστή στεγάνωση στο κτήριο δεδομένου ότι το νερό είναι πολύ εύκολο να διαπεράσει την ταράστα και να προκαλέσει ζημιές οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να επισκευαστούν.
Η στεγανώσεις στις ταράτσες χαρακτηρίζονται από το υλικό με το οποίο γίνεται η στεγάνωση. Τα βασικά σημεία της στεγάνωσης είναι 3:

 • Η στερέωση της στεγανωτικής στρώσης
 • Η επικόληση των στεγανωτικών φύλλων
 • Η περιμετρική σφράγιση και στερέωση της στεγανωτικής στρώσης

Οι στεγανώσεις με ασφαλτικές μεβράνες έχουν 2 βασικές στρώσεις

 • Το ασφαλτικό βερνίκη
 • Την ασφαλτική μεμβράνη

Τα ασφαλτικά βερνίκια είναι ομοιογενή μίγματα πετρελαϊκής ασφάλτου αναμεμειγμένα με οργανικούς διαλύτες. Σκοπός της εφαρμογής τους είναι να παρέχουν πρόσφυση στην επικόληση της ασφαλτικής μεμβράνης που θα ακολουθήσει.
Οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι υλικά που έχουν ένα μόνιμο φορέα από τρεβίρα πολυεστέρα και η μάζα τους αποτελείται από τροποποιημένο ασφαλτικό μίγμα με διάφορα πρόσθετα. Η κάτω επιφάνεια τους έχει ένα φίλμ από πολυαιθυλένιο, ενώ η άνω μπορεί να έχει και αυτή φίλμ από πολυαιθυλένιο ή ορυκτή ψηφίδα ή φύλλο αλουμινίου.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Σειρά εργασιών:

 • Προετοιμασία της επιφάνειας: Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή. Πρίν την εφαρμογή θα πρέπει να έχει γίνει προνόηση για την τοποθέτηση βάσεων για ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματισικά μηχανήματα, στηριγμάτων πέργκολας ή άλλου είδους μηνολογικού εξοπλισμού.
 • Διάστρωση ασφαλτικού βερνικιού: Για την εφαρμογή του ασφαλτικού βερνικιού θα πρέπει να μην υπάρχει σχετική υγρασίας στο υπόστρωμα.
 • Στεγάνωση της εισόδου υδροροής: Η υδροροή είναι ένα από τα πιό ευπαθή σημεία σε μία στεγάνωση. Για αυτό το λόγο λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την στεγάνωση της με ξεχωριστά τεμέχια ασφαλτικής μεμβράνης. Είναι σημαντικό όλο το νερό το οποίο συλέγει η στεγανωλεκάνη να καταλήγει εντός της υδροροής.
 • Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης: Το στάδιο αυτό ξεκινάει αφού έχει εξατμιστεί ο διαλύτης από το ασφαλτικό βερνίκι που προηγήθηκε. Η επικόλλησή της γίνεται με φλόγιστρο με αλληλοεπικάλυψη 8-10 cm. Η μεμβράνη θα σηκωθεί 14 εκ. σε ύψος δημιουργώντας μια απόλυτα στεγανή λεκάνη. Στη συνέχεια γίνεται ενίσχυση της στεγανοποίησης με πρόσθετα κομμάτια μεμβράνης, σε όλα τα ευπαθή σημεία (γωνίες, εξαερισμούς, κεραίες κ.τ.λ).
 • Στεγάνωση μεταλλικών στηριγμάτων: Μετά την επικόλληση της μεμβράνης όλες οι συνδέσεις της μεμβράνης με τα μεταλλικά στοιχεία που δεν μπορούν να στεγανοποιηθούν με κομμάτια μεμβράνης, στεγανοποιούνται με ειδική ελαστομερή μαστίχη ασφαλτικής βάσεως.
 • Αντιηλιακή προστασία της στεγάνωσης: Οι αλληλοεπικαλύψεις, όσα σημεία της μεμβράνης δεν καλύπτονται από ψηφίδα και οι στεγανώσεις με ασφαλτική μαστίχη θα επαλειφθούν με ασφαλτικό αλουμίνιο για πρόσθετη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Περιμετρική στερέωση της μεμβράνης: Περιμετρικά στην απόληξη της μεμβράνης στο στηθαίο γίνεται πρόσθετη μηχανική στερέωση με ειδικά διαμορφωμένες λάμες από αλουμίνιο οι οποίες σφραγιζονται με ειδική ελαστομερή μαστίχη ασφαλτικής βάσεως και θα πακτώνονται με ειδικά επικαδμιωμένα βύσματα

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Οι στεγανώσεις με ασφαλτικές μεμβράνες αποτελούν την βασική μέθοδο στεγάνωσης όλων των τύπων ταρατσών σε δομικά έργα. Είναι εφαρμογές με χαμηλότερο κόστος και μικρότερο δείκτη δυσκολίας από στεγανώσεις με συνθετικές μεμβράνες.