ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το αφρομπετόν ανήκει στην κατηγορία των κυψελωτών τσιμεντοκονιαμάτων. Η βάση του είναι οι φυσαλλίδες αέρα που εγκλωβίζονται μέσα στην μάζα του κρυσταλλικού πλέγματος σχηματίζει το τσιμέντο κατά την σκλήρυνση του. Οι φυσαλίδες αυτές δίνουν ένα προϊόν με χαμηλή πυκνότητα, ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Με την διάστρωση του Αφρομπετόν έχουμε:
Βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς: μειώνει στο μέγιστο τα νεκρά φορτία της οικοδομής, βελτιώνοντας την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμών.
Οικονομία: αφού ως κύρια πρώτη ύλη που απαιτεί είναι μόνο το τσιμέντο.
Μεταβαλόμενη αυτοεπιπεδότητα: Αυξομειώνοντας το αφρογόνο κατα την παρασκευή του αφρομπετόν μπορούμε να έχουμε ένα υλικό με μεγάλο βαθμό αυτοεπιπεδότητας για γεμίσματα δαπέδου αλλά και ένα υλικό με μικρό βαθμό αυτοεπιπεδότητας για δημιουργία κλίσης μέχρι και 4%.
Το μικρότερο φαινόμενο βάρος: το οποίο μπορεί να είναι από 300 kg/m3 -680 kg/m3

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Ακατάλληλο για απευθείας επικόλληση κεραμικών πλακιδίων.Μάρμαρα και μωσαϊκά ωστόσο μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς πρόβλημα.
Ακατάλληλο για διάστρωση σε εξωτερικούς χώρους που εμφανίζεται παγετός αν δεν καλυφθεί από υγρομόνωση.
Η κατασκευή του είναι εμπειρική. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η το ελαφρή μέρος είναι οι φυσαλίδες αέρα. Οι φυσαλίδες δημιουργούνται όταν μια τασιενεργός ουσία (π.χ.κάποιος σάπωνας) αναμιγνύεται με το αριάνι. Το μέγεθος αλλά και ο αριθμός των φυσαλίδων που δημιουργείται είναι καθαρά εμπειρικό αποτέλεσμα για την πλειοψηφία των μηχανων αφρομπετόν της αγοράς. Επιπλέον η ανάμιξη αυτή γίνεται σε σημείο πρίν την άντλιση του αφρομπετόν σε κάποιο ύψος με αποτέλεσμα όταν περάσει μέσα από την αντλία μέρος των φυσαλίδων να σπάει και να αλειώνονται οι ιδιότητες του αφρομπετόν.