ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η τσιμεντοκονία δεν ανήκει στην κατηγορία των κυψελωκονιαμάτων όπως όλα τα προηγούμενα προϊόντα που μκπορεί να κατασκευάση η εταιρεία μας. Ωστόσο είναι το πλέον ενδεδιγμένο υλικό για την δημιουργία επιφάνειας για την επικόληση όλων των τύπων δαπέδου. Εχει τις καλύτερες μηχανικές αντοχές και τον καλύτερο βαθμό αυτοεπιπεδότητας. Μια τυπική τσιμεντοκονία για επικόληση δαπέδου αποτελείται από ~1300kg/m3 άμμο και ~220 kg/m3 τσιμέντο.

Υπάρχει μια απορία γύρω από την τσιμεντοκονία για το τι είδιυς άμμος να χρησιμοποιηθεί. Η καλύτερη επιλογή είναι η ανάμικτη άμμος θαλάσσης και νταμαρίσια αφού το αδρανές που δημιουργεί η ανάμικτη άμμος έχει μεγαύτερο εύρως κοκκομετρίας με αποτέλεσμα να δίνει πιο συμπαγές στρώμα μετά τηνν σκλήρυνση. Αν για κάποιο λόγο επιθυμούμε την δημιουργία τσιμεντοκονίας με επιφάνεια που δεν θα τρίβεται ευκολά τότε επιλέγουμε νταμαρίσια άμμος. Τέλος στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης επιλέγουμε την ποταμίσια άμμο η οποία συνδιάζει μεγάλο συντελεστή αγωγιμότητας και μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι ιδιότητς των ελαφρομπετόν που περιγράψαμε παραπάνω, του αφρομπετόν αλλά και της τσιμεντοκονίας. Στα ελαφρομπετόν της ΙSOLBETON, του Κ- FLOOR, και του Perlobeton S θα αναφερθούμε σε δείγματά σύσταση κατάλληλα για την επικόλληση πλακιδίων για να κάνουμε την συγκρισή τους όσο πιο ισάξια γίνεται, αφού οι ιδιότητες τους είναι αληλένδετες με την κατά βάρος σύσταση της πρώτης ύλης και του τσιμέντου.