ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το ΙSOLBETON, είναι θερμοηχομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα με βάση τους κόκκους της διογκωμένης πολυστερίνης. . Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ένα χημικό ανοιχτού πορώδες υλικό με μικρό φαινόμενο βάρος . Το συγκεκριμένο ελαφροσκυρόδεμα χρησιμοποιεί ως βάση μια από τις πλέον αξιόπιστες διογκωμένες πολυστερίνες της ελληνικής αγοράς, του Ριζάκου.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Με την διάστρωση του ΙSOLBETON έχουμε:
Απευθεία τελική επιφάνεια.
Βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς: μειώνει τα νεκρά φορτία της οικοδομής, βελτιώνοντας την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμών.
Το ενιαίο πάχος στρώσης του γεμίσματος λειτουργεί καλύτερα και μειώνει τις αστοχίες που παρατηρούνται σε άλλες λύσεις δύο στρώσεων. Επιπλέον η τελική επιφάνεια του στρώματος κρίνεται αξιόπιστη για την επικόλληση πλακιδίων σε αυτή αφού όμως αφεθεί 3 μέρες να στεγνώση και να αποκτήσει τις απαραίτητες αντοχές
Μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας: το ΙSOLBETON είναι από τα ελαφρομπετόν με τις καλύτερες θερμομονωτικές ιδιοτήτες με λ10=0,128Κcal/hmoC

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Ακατάλληλο για διάστρωση σε εξωτερικούς χώρους. Το ΙSOLBETON έχει ως βάση την διογκωμένη ολυστερίνη, ένα υλικό το οποίο είναι υδρόφιλο και απορροφά το νερό με συνέπεια με συνέπεια την αποσύνθεση της πολυστερίνης σε βάθος χρόνου. Το «γέμισμα» της πολυστερίνης με νερό υποβαθμίζει και την θερμομονωτική του ικανότητα.Οι παραπάνω διαπιστώσεις το καθιστούν ακατάλληλο για χρήση σε χώρους που θα δέχονται νερό και ταυτόχρονα είναι χωρίς υγρομόνωση.
Παράμετρος άμμος: για την παρασκευή ΙSOLBETON μεγάλης πυκνότητας, το οποίο θα μας επιτρέψει την απευθείας επικόλληση πλακιδίων επισέρχεται και ο παράγοντας της ποσότητας άμμου στο στάδιο της ανάμιξης. Άρα μια επιπλέον παράμετρος προς έλενχο η οποία δεν είναι τόσο δύσκολο να την παρακολουθήσεις αλλά δεν υπάρχει στην περίπτωση του Κ- FLOOR και του Perlobeton S.