ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το Κ- FLOOR, είναι θερμοηχομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα με βάση την Κίσηρη. Η Kίσnρn (ελαφρόπετρα) είναι φυσικό πορώδες υλικό με μικρό φαινόμενο βάρος και πολύ καλές μnχανικές ιδιότητες. Μετά από ειδική επεξεργασία τnς Kίσnρnς(κοκκομετρικοί διαχωρισμοί, ανάμιξn με πρόσθετα κ.ά.) παράγεται ένα βελτιωμένο ελαφρύ αδρανές το Κ- FLOOR.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Με την διάστρωση του Κ- FLOOR έχουμε:

Απευθεία τελική επιφάνεια.
Βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς: μειώνει τα νεκρά φορτία της οικοδομής, βελτιώνοντας την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμών.
Ισχυρή τελική επιφάνεια: Η τελική επιφάνεια που προκύπτει είναι ισχυρή με μεγάλες αντοχές που φθάνουν μέχρι και 88 kg/cm2.
Εγγυημένη ποιότητα: Με την χρήση του Κ- FLOOR δεν απαιτείται προσθήκη βελτιωτικών ή άλλων προσθέτων(π.χ. γαλακτώματα, αμμός κ.α.) με αποτέλεσμα τη σταθερή ποιότητα του παραγόμενου ελαφροσκυροδέματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα υλικ΄με πολύ καλή ομοιογένεια που δίνει την δυνατότητα ευκολής εργασιμότητας και αντλησιμότητας. 
Το ενιαίο πάχος στρώσης του γεμίσματος λειτουργεί καλύτερα και μειώνει τις αστοχίες που παρατηρούνται σε άλλες λύσεις δύο στρώσεων. Επιπλέον η τελική επιφάνεια του στρώματος κρίνεται αξιόπιστη για την επικόλληση πλακιδίων σε αυτή αφού όμως αφεθεί 3 μέρες να στεγνώση και να αποκτήσει τις απαραίτητες αντοχές
Συμβατότητα θερμικής διαστολής με τα κεραμικά πλακίδια
Μεγάλο βαθμό αυτοεπιπεδότητας.

Καλύτερες αντοχές: Από τα ελαφρογεμίσματα της αγοράς το Κ- FLOOR παρουσιάζει τις μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές δεδομένου ότι το «ελαφρή» μέρος του, που είναι η κίσnρn, είναι το πιο ανθεκτικό και σταθερό υλικό σε σύγκριση με τον αέρα (αφρομπετόν), την πολυστερίνη (κυψελομπετόν), και τον περλίτη (περλομπετόν).
Μεγαλύτερη αντοχή σε διάστρωση σε εξωτερικούς. Το Κ- FLOOR αν και έχει πορώδες και προσροφά το νερό δεν διογκώνεται παρόλλα αυτά στον παγετό εξαιτείας της διόγκωσης του προσροφημένου νερού μπορεί να αρχίσει να θρυματίζεται.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Υψηλό κόστος σε πρώτες ύλες. Από τα ελαφρο-σκυροδέματα που κυκλοφορούν στην αγορά το Κ- FLOOR έχει υψηλό κόστος σε πρώτες ύλες. Είναι ένα μειονέκτημα το οποίο αντισταθμίζεται στην περίπτωση που γίνει ενιαία διάστρωση ενός στρώματος για την απευθείας επικόλληση των πλακιδίων.
Ακατάλληλο για διάστρωση σε εξωτερικούς χώρους που εμφανίζεται παγετός.
Μεγάλο φαινόμενο βάρος: Από τα ελαφροσκυροδέματα που κυκλοφορούν στην αγορά το Κ- FLOOR έχει υψηλότερο φαινόμενο βάρος,-1150 kg/m3-1300 kg/m3, το οποίο μπορεί να του χαρίζει τις καλύτερες μηχανικές αντοχές(θλιπτική αντοχή σε 28 μέρες 3,6 ΜPa) αλλά μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιλογή του στην περίπτωση που επιζητούμε το μικρότερο δυνατό νεκρό φορτίο για την οικοδομή.

Χαμηλός σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης: ένα ακόμα μειονέκτημα του μεγάλου φαινόμενου βάρους είναι ο χαμηλότερος σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης από όλα τα ελαφροσκυροδέματα, μικρότερος του L’nτ,w = 42dB

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

η εφαρμογή του είναι πανομοιότυπη με αυτή του περλομπετόν που αναφέρθηκε πιο πάνω.